Hyperstop DB 2015 – Thanh trương nở chống thấm mạch ngừng

Liên hệ

HYPERSTOP DB 2015 bao gồm sodium bentonite butyl rubber, có khả năng trương nở rất cao khi tiếp xúc với nước, sử dụng trong các khe nối, mối nối bê tông