Matit chèn khe MTBC-95 – trám vá, chèn khe co giãn bê tông

Liên hệ

MATIT CHÈN KHE MTBC-95 dùng  để  trám vá, chèn khe co giãn bê tông mái, đường, sàn nhà công nghiệp, … có tính năng chống thấm và bảo vệ