Sika Lite | Phụ gia chống thấm cho vữa dạng dung dịch

Liên hệ Download

Sika Lite hình thành chất cơ bản cho hệ thống vữa trát Sika rất thích hợp để chống thấm cho các kết cấu vữa xây ở những nơi áp suất thủy lực không hiện rõ