Xem tất cả 15 kết quả

Hệ thống sản phẩm BESTMIX được phân loại theo công dụng và tính năng kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng như sau:
1. Phụ gia bê tông và hóa chất chống thấm.
2. Sản phẩm Nền sàn
3. Kết nối, xử lý, bảo vệ bề mặt.
4. Sản phẩm Hoàn thiện.
5. Nguyên vật liệu cho các ngành sản xuất khác.