Bulông hóa chất Hilti HAS+HVU

Liên hệ

Thanh ren HAS kết hợp với hóa chất dạng túi HUV tạo thành hệ Bulong hóa chất Hilti cường độ cao gọi là Bulong hóa chất HILTI-HAS-HVU

Mã: BULONG HÓA CHẤT HILTI Danh mục: Từ khóa: , , ,