CHẤT TĂNG CỨNG SÀN QUICSEAL 535 – HARDENER DẠNG BỘT

Liên hệ Download

QUICSEAL 535 là chất làm cứng bề mặt một thành phần cho bê tông nguyên khối, được trộn sẵn tại nhà máy, chất lượng được kiểm soát, sẵn sàng để sử dụng