CHẤT TĂNG CỨNG SÀN HARDROCK – HARDENER MÀU XÁM, XANH

Liên hệ Download

Chất tăng cứng sàn HardRock là hardener dạng bột trộn sẵn, không kim loại, gốc vô cơ, được làm từ các hạt oxit silic có độ cứng cao, các polymer