CHẤT TĂNG CỨNG SÀN DẠNG NƯỚC QUICSEAL 507

Liên hệ Download

QuicSeal 507 là một hợp chất gốc nước, dựa trên công thức đặc biệt, đóng rắn cho bê tông, vữa trát tường, vữa sửa chữa, chất làm cứng mặt sàn