Vinkems Flo Top Grey/Green – Hardenner tăng cứng sàn bê tông

Liên hệ

Vinkems FLO TOP là hợp chất trộn sẵn dạng bột, dùng để rắc trực tiếp lên bề mặt bê tông khi còn ướt phối hợp với xoa nền tạo nên một bề mặt phẳng, cứng