MÀNG CHỐNG THẤM TỰ DÍNH LARIX 1.5 mm và 2.0 mm

Liên hệ Download

Màng chống thấm tự dính LARIX được ứng dụng trên tấm cách nhiệt (polystyrene), mái gỗ, sàn kim loại và các ứng dụng dưới tấm lợp.