MÀNG CHỐNG THẤM TỰ DÍNH MẶT NHÔM (HANBON)

Liên hệ

Màng nhôm HANBON (AL) là màng chống thấm tự dính, được cấu tạo bở sự kết hợp giữa hỗn hợp Bitum với hợp chất nhựa cao phân tử polimer