Phụ gia bê tông MasterGlenium ACE 8568 – Glenium ACE 368

Liên hệ Download

MasterGlenium ACE 8568 hay Glenium 368 là phụ gia siêu dẻo, có thành phần bao gồm các polycarboxylate ether (PCE) giảm nước cao cấp, duy trì độ sụt tốt