QUICSEAL 302LV – Keo Epoxy 2 thành phần xử lý nứt kết cấu

Liên hệ Download

Quicseal 302LV là nhựa epoxy hai thành phần, không dung môi, có độ nhớt thấp được thiết kế đặc biệt để sửa chữa các vết nứt trong bê tông