EPOXY GROUT CS100 – Vữa rót gốc nhựa epoxy cường độ cao

Liên hệ Download

EPOXY GROUT CS100 là loại vữa rót gốc epoxy gồm 3 thành phần, có khả năng tự chảy, tự san bằng, không co ngót, cường độ cao và không chứa dung môi.