Masterflow 870 – Vữa không co ngót cường độ cao

Liên hệ Download

MASTERFLOW 870 có đặc tính kéo dài thời gian làm việc và đặc tính trương nở kép để bù co ngót cho cả 2 giai đoạn dẻo và giai đoạn đông cứng.