CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN TIẾN HƯNG
VP Hà Nội: 540 Láng, Đống Đa, Hà Nội – Hotline: 0916611588

VP Hồ Chí Minh: 22 Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức – Hotline: 0969661166

SẢN PHẨM

BẢNG GIÁ SIKA AN TIẾN HƯNG 2018

Bảng giá mang tính chất tham khảo. Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá tốt nhất

Đóng gói  Định mức  Giá đóng gói  Link sản phẩm

Sản phẩm cho sản xuất bê tông

Sika Viscocrete HE 10 AT

Can 25 lít 0.5–2.0 lít/100kg xi măng Phụ gia bê tông Sika Viscocrete HE 10 AT
Sika Viscocrete HE 10 Can 5 lít 0.5–2.0 lít/100kg xi măng Phụ gia bê tông Sika Viscocrete HE 10
Sika Viscocrete 3000-20 M Can 25 lít 0.7–2.5 lít/100kg xi măng Phụ gia siêu hóa dẻo Sika Viscocrete 3000-20
Sika Viscocrete 3000-10 Can 25 lít 0.8–2.0 lít/100 kg xi măng Phụ gia siêu hóa dẻo Sika Viscocrete 3000-10
Sika Viscocrete 3000 Can 25 lít 0.8–2.0 lít/100 kg xi măng Phụ gia siêu hóa dẻo Sika Viscocrete 3000
Sikament NN Can 25 lít 0.60 – 2.00 lit/100 kg xi măng. Phụ gia siêu dẻo Sikament NN
Sikament RMC Can 25 lít 0.6–2.0 lít /100 kg xi măng Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết Sikament RMC
Sikament 2000 AT-N Can 25 lít 0.60–1.50 lít/100 kg xi măng Phụ gia siêu dẻo Sikament 2000 AT
Sikament R4 Can 25 lít 0.60–1.60 lit/100 kg xi măng Phụ gia siêu dẻo Sikament R4

 

Plastiment 96

Can 25 lít 0.2–1.0 lít/ 100 kg xi măng Phụ gia giảm nước Sika Plastiment 96

Sika Viscocrete 2670

can 25 lít 0.7-2.5 lít/100 kg xi măng Phụ gia giảm nước Sika Viscocrete 2670

Sika Viscocrete SP 1000

can 25 lít 0.5 – 2.0 lít/100kg xi măng. Phụ gia siêu dẻo Sika Viscocrete SP 1000

Sika plast 257

can 25 lít 0.6-2.0 lít/100 kg xi măng Phụ gia bê tông Sika Plast 257
Sika Plasttiment BV 40 can 25 lít 0.30 – 0.60 lít/100 kg xi măng Phụ gia hóa dẻo Sika Plastiment BV40
Sigunit D54 AF Bao 20 kg 2-6% khối lượng xi măng Phụ gia bê tông phun Sika Sigunit D54 AF
Sigunit L53 MY Phuy 200 lít 2-6% khối lượng xi măng Phụ gia bê tông phun Sika Sigunit L53 MY
Các sản phẩm hỗ trợ https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong

Plastocrete N

Can 25 lít 0,3 – 0,5 lít / 100 kg ximăng Phụ gia chống thấm cho bê tông Sika Plastocrete N

Sikacrete PP1

bao 20kg 5–10% theo trọng lượng xi măng Phụ gia chống thấm cho bê tông Sikacrete PP1

Antisol E

Can 25 lít 4–6 m2/ lít Hợp chất bảo dưỡng bê tông Sika Antisol E
Antisol S Can 25 lít 4 – 5 m2/lít Hợp chất bảo dưỡng bê tông Sika Antisol S
Rugasol F Thùng 15 kg 0.3kg/m2 Chất ức chế bề mặt bê tông Sika Rugasol F
Rugasol C Can 25 lít 0.25-0.3kg/m2 Chất ức chế bề mặt bê tông Sika Rugasol C
Separol Can 25 lít  Chất bôi ván khuôn Sika Separol
Vữa rót / Định vị Vữa rót
Vữa rót gốc xi măng Vữa rót
Sikagrout 214-11/214-11 Bao 25 kg 77 bao/1m3 vữa Vữa rót không co Sikagrout 214-11
Sikagrout 214-11 HS Bao 25 kg 77 bao/1m3 vữa Vữa rót không co Sikagrout 214-11 HS
Tile Grout White Bao 5 kg 1 bao cho 13 lít vữa  Keo chà ron Sika Tile Grout
Tile Grout Grey Bao 5 kg 1 bao cho 13 lít vữa Keo chà ron Sika Tile Grout
Sikagrout GP Bao 25 kg 76 bao cho 1m3 vữa Vữa rót không co Sikagrout GP
Vữa rót gốc nhựa epoxy Vữa rót Epoxy
Sikadur 42 MP Bộ 12kg A:B:C = 5:1:30 Vữa rót Epoxy Sikadur 42 MP
Sữa chữa và bảo vệ bê tông
Sữa chữa bê tông (Vữa trộn tại công trường)
Sika Latex Can 5 lít 1 lít/1m2 vữa trát 2cm Sika Latex
Sika Latex TH Can 5 lít 1 lít/1m2 vữa trát 2cm Sika Latex TH
Intraplast Z-HV Bao 18kg 1-2% khối lượng xi măng Sika Intraplast Z-HV
Sữa chữa bê tông (Vữa trộn sẵn)
Sika Monotop 610 Bao 25 kg 2kg/m2 dày 1mm (cần thi công 2 lớp) Chất bảo vệ cốt thép Sika Monotop 610
Sika Monotop 615 HB Bao 25 kg 60 bao/1m3 vữa Vữa sửa chữa bê tông Sika Monotop 615 HB
Sika Monotop R Bao 25 kg 75 bao/1m3 vữa Vữa sửa chữa bê tông Sika Monotop R
Sika Refit 2000 Bao 20 kg 82 bao/1m3 vữa Vữa sửa chữa bê tông Sika Refit 2000
Sikagard 75 Epocem Bộ 24 kg A:B:C = 1:2.5:17.5 Vữa tự san ngăn ẩm Sikagard 75 Epocem
Sikadur 731 Bộ 1kg 1,7kg/lít (đã trộn) Vữa neo cấy thép Sikadur 731
Sikadur 732 Bộ 1kg 0.3 – 0.8 kg/m2 Chất kết nối bê tông cũ mới Sikadur 732
Sikadur 752 Bộ 1kg 1,1kg/lít Keo sửa chữa nứt Sikadur 752
Sikadur 30 Bộ 6kg 1.65 kg / l / l (Hỗn hợp A + B) Sikadur 30
Sikaflex Pro 3WF Tuýp 600ml 6md/tuýp/khe rộng 1x1cm Keo trám khe PU Sikaflex Pro 3WF
Sikaflex Construction AP (Grey) Tuýp 600ml 6md/tuýp/khe rộng 1x1cm Keo trám khe PU Sikaflex Construction AP
Sikaflex Construction AP(White) Tuýp 600ml 6md/tuýp/khe rộng 1x1cm Chất trám khe PU Sikaflex Construction AP
Sika Primer 3N Lon 1 lít 150 gram/m2 Cất kết dính Sika Primer 3N
Sikaflex 11 FC Tuýp 600ml 6md/tuýp/khe rộng 1x1cm Keo trám khe Sikaflex 11 FC
Sikaflex 221 Tuýp 310ml 3md/tuýp/khe rộng 1x1cm Keo dán kính Sikaflex 221
Sikaflex 255 FC Tuýp 310ml 3md/tuýp/khe rộng 1x1cm Keo dán kính Sikaflex 255
Sikaflex 258 – Sika Titan 258 Tuýp 310ml 3md/tuýp/khe rộng 1x1cm Keo dán kính Sika Titan 258
Sikasil G8 Tuýp 300ml 3md/tuýp/khe rộng 1x1cm Keo silicon Sikasil G8
Sikasil AP Tuýp 300ml 3md/tuýp/khe rộng 1x1cm Keo Silicon Sikasil AP
Multiseal 10 m x 20 cm Grey Cuộn 10 mét 1,1m2/m2 Băng keo Sika Multiseal
Multiseal 10 m x 7,5 cm Grey Cuộn 10 mét 1,1m2/m2 Băng keo Sika Multiseal
Multiseal 3 m x 10 cm Grey Cuộn 3 mét 1,1m2/m2 Băng keo Sika Multiseal
Chất bảo vệ thép
Inertol Poxitar F Bộ 10kg ~ 0,310 kg /m2 Sika Poxitar F
Chất chống thấm https://antienhung.vn/chong-tham
Sikatop Seal 107 Bộ 25 kg 3kg/m2 Chống thấm Sika 107
Sikatop Seal 109  Bộ 25kg 3kg/m2 Chống thấm Sika 109
Sikatop Seal 105 Bộ 25 kg 3kg/m2 Chống thấm Sika 105
Sika Lite Can 5 lít 1-2% khối lượng xi măng Chống thấm cho vữa Sika Lite
Sika 102 Gói 2kg Bột Sika 102 : nước = 1 : 0.2 (theo khối lượng) Vữa đông cứng nhanh Sika 102
Màng chống thấm https://antienhung.vn/bang-can-nuoc
Sikaproof Membrane Thùng 18 kg 1,5kg/m2 Chống thấm Bitum Sikaproof Membrane
Sikaproof Membrane RD Thùng 18 kg 1,5kg/m2 Chống thấm Bitum Sikaproof Membrane RD
Sika Raintile ( W,G) thùng 4 kg 2.0 – 2.4kg/m2 Chống thấm Sika Raintite
Sika Raintile ( W,G) thùng 20 kg 2.0 – 2.4kg/m2 Chống thấm Sika Raintite
Sản phẩm cho các khe nối
Sika Hydrotite CJ Cuộn 10 mét 1m/1md Thanh trương nở Sika Hydrotite CJ
Sika Waterbar O15 (Y) Cuộn 20 mét 1m/1md Băng cản nước Sika Waterbar O15
Sika Waterbar O20 (Y) Cuộn 20 mét 1m/1md Băng cản nước Sika Waterbar O20
Sika Waterbar O25 (Y) Cuộn 20 mét 1m/1md Băng cản nước Sika Waterbar O25
Sika Waterbar O32 (Y) Cuộn 15 mét 1m/1md Băng cản nước Sika Waterbar O32
Sika Waterbar V15 (Y) Cuộn 20 mét 1m/1md Băng cản nước Sika Waterbar V15
Sika Waterbar V20 (Y) Cuộn 20 mét 1m/1md Băng cản nước Sika Waterbar V20
Sika Waterbar V25 (Y) Cuộn 20 mét 1m/1md Băng cản nước Sika Waterbar V25
Sika Waterbar V32 (Y) Cuộn 15 mét 1m/1md Băng cản nước Sika Waterbar V32
Màng chống thấm định hình CÁC LOẠI MÀNG CHỐNG THẤM
BC Bitument Coating Thùng 10 kg Lớp lót: 0.075 – 0.1 kg/m2 https://antienhung.vn/chong-tham/bc-bitumen-coating.html
Bituseal T130 SG Cuộn 10m2 1,1m2/m2 https://antienhung.vn/mang-chong-tham-2/sika-bituseal-t130-sg.html
Bituseal T140 MG Cuộn 10m2 1,1m2/m2 https://antienhung.vn/mang-chong-tham-2/sika-bituseal-t140-mg.html
Bituseal T140 SG Cuộn 10m2 1,1m2/m2 https://antienhung.vn/mang-chong-tham-2/sika-bituseal-t140-sg.html
Sika carodur S 512 Cuộn 200md 1md/md https://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/sika-carbodur-plates.html
Sika carodur S 914 https://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/sika-carbodur-plates.html
Sơn sàn-chất phủ sàn https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san
Sikafloor 161 Bộ 10 kg 0.35 – 0.55 kg/m2 https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-161.html
Sikafloor 2530W New 6011/7032 Bộ 10 kg 0.15 – 0.20 kg/m2 mỗi lớp https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-2530-w-new-son-san-epoxy.html
Sikafloor 263 SL 6011/7032 Bộ 20 kg ~1.2 kg/m2 lớp tự san 1 mm( ~ 2kg/m2 với hệ thống nhám 4 mm ) https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-263-sl.html
Sikafloor 264 6011/7032 Bộ 20 kg 0,7 kg/m2 với hệ thống nhám 4 mm https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-264-son-phu-epoxy.html
Quarzt Sand Bao 25 kg
Thiner C Lon 4 lít
Sikafloor Repair epocem module 4 kg/bộ ~ 0.15 kg/m2 https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-repair-epocem-module-chat-quet-lot-da-nang.html
Sikafloor-2syn top Bao 25 kg ~5kg/m2 https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-2-syntop-chat-lam-cung-san.html
Sikafloor curehard 24 Can 25 Lít 4-7 m2/lít/lớp https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-curehard-24-tang-cung-san-khong-mau.html
Sikafloor 24N Pucem Bộ 19.91 kg ~ 1.3kg/m2 https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-24-n-purcem-vua-phu-san-tu-san.html
Sikafloor 81 Epocem Bộ 23kg 2.1 kg/m2 https://antienhung.vn/chong-tham/sikafloor-81-epocem-vua-tu-san-ngan-am.html
Sikafloor Chapdur Green Bao 25 kg 3-6 kg/m2 https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-chapdur.html
Sikafloor Chapdur Grey Bao 25 kg 3-6 kg/m2 https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-chapdur.html
SẢN PHẨM BẢNG GIÁ CÁC SẢN PHẨM VINKEMS AN TIẾN HƯNG NĂM 2017
Vinkems Conrex RT Can 25 lít 0.8–1,2 lít/100kg xi măng https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkems-conrex-rt-phu-gia-sieu-deo.html  
Vinkems Conrex 306 Can 25 lít 1.0-1.8 lít/100kg xi măng 575,000 https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkems-conrex-306nt-phu-gia-giam-nuoc.html
Vinkems Conrex HS Can 25 lít 0.7 – 1.5 lít/100 kg xi măng 710,000 https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkems-conrex-hs-phu-gia-sieu-deo.html
Vinkems Conrex RMC Can 25 lít 0.25 – 0.7 lít/100kg xi măng 412,000 https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkems-conrex-rmc-phu-gia-giam-nuoc.html
Vinkemscrete NP Can 25 lít 0.3 – 0.5 lít/100 kg xi măng 530,000 https://antienhung.vn/chong-tham/vinkems-crete-np-phu-gia-chong-tham.html
Vinkems poly 3S Can 25 lít 0.5 – 1.0 lít/100 kg xi măng 1,500,000 https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkems-poly-cast-3s-phu-gia-giam-nuoc-polymer.html
Vinkems Morad-M 12 kg/bao 1.0 – 2.0% trên t. lượng xi măng 840,000 https://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/vinkems-morad-m-phu-gia-bu-co-ngot.html
Vimkems Fume D 20 kg/bao 340,000 https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkemsfume-d-phu-gia-dang-bot-tron-san.html
Vinkems Concure S Can 25 lít 4.0 – 5.0 m2/ lít ( Loại S ) 475,000 https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkems-concure-as-hop-chat-bao-duong-be-tong.html
Vinkems Reform Can 25 lít Cofa gỗ: 20 – 35 m2/lít.
Cofa sắt thép: 40 – 60 m2/lít.
1,000,000 https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkems-reform-hop-chat-thao-do-van-khuon.html
Vinkems Flotop green 25 kg/bao 3-5 kg/m2 235,000 https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/vinkems-flo-top-greygreen.html
Vinkems Flotop grey 25 kg/bao 3-5 kg/m2 135,000 https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/vinkems-flo-top-greygreen.html
Vinkems floor SLC 25 kg/bao 2 kg/m2 cho độ dày 1 mm. 725,000 https://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/vinkems-floor-slc-vua-tu-san-phang.html
Vinkems Floor SEP-20 10 kg/bộ 0.1 – 0.2 kg/m2/1lớp 2,280,000 https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/vinkems-floor-sep-20-lop-lot-phu-epoxy.html
Vinkems Floor SEP-34 10 kg/bộ 0.15 – 0.2 kg/m2/1lớp 2,400,000 https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/vinkems-floor-sep-34-son-phu-epoxy.html
Vinkems Floor WEP-30 10 kg/bộ 0.15 – 0.2 kg/m2/1lớp 2,530,000 https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/vinkems-floor-wep-30-son-phu-epoxy.html
Vinkems FLOOR SLE-100 27 kg/bộ 2.1 kg/ m2/ 1 lớp dày 1 mm 8,370,000 https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/vinkems-floor-sle-100-son-phu-epoxy-tu-san.html
Vinkems Floor HAC-200 10 kg/bộ 3,220,000
Vinkems Grout 4HF/2HF 25 kg/bao 2 kg/lít (sau trộn) 250,000 https://antienhung.vn/vua-rot/vinkems-grout-4hf2hf-vua-rot-khong-co-ngot.html
Vinkems GEP 750 10 kg/bao 10 kg cho 5 lít vữa 750,000 https://antienhung.vn/vua-rot/vinkems-gep-750-vua-rot-khong-co-ngot-goc-epoxy-cuong-do-cao-som.html
Vinkems Tilefix White 25 kg/bao 7 – 9 m2/ 2 mm (bao 25 kg). 275,000 https://antienhung.vn/vua-2/vinkems-tilefix-vua-dan-gach.html
Vinkems tilefix Grey 25 kg/bao 7 – 9 m2/ 2 mm (bao 25 kg). 240,000 https://antienhung.vn/vua-2/vinkems-tilefix-vua-dan-gach.html
Vinkems tile Grout White 20 kg/bao 1 bao tạo được 13 lít vữa. 252,000 https://antienhung.vn/vua-2/vinkems-tile-grout-vua-cha-joint.html
Vinkems tile Grout Grey 20 kg/bao 1 bao tạo được 13 lít vữa. 230,000 https://antienhung.vn/vua-2/vinkems-tile-grout-vua-cha-joint.html
Vinkems Hyper Flow Grout 25 kg/bao 2 kg/lít (sau trộn) 215,000 https://antienhung.vn/vua-rot/vinkems-hyper-flow-grout-vua-rot-ket-cau.html
Vinkems Repac 1A 25 kg/bao 1.5-2.0 kg/m2 (độ dày 1 mm) 960,000 https://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/vinkems-repac-1a-ket-noi-sua-chua-be-tong.html
Vinkems Repac 3 A 25 kg/bao 25 kg cho 13.0 – 13.5 lít vữa. 990,000 https://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/vinkems-repac-3a-vua-sua-chua.html
Vinkems CSN 25 kg/bao 16.5 lít vữa / bao 25 kg 450,000 https://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/vinkems-csn-vua-sua-chua.html
Vinkems GAP 600 PU tuýp 600ml 6md/tuýp/khe rộng 1x1cm 162,000 https://antienhung.vn/tram-khe/vinkems-gap-600-pu-chat-tram-khe-co-gian.html
Vinkems Waterstop V150 Cuộn 20m 1md/1md 2,500,000 https://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-vinkems/vinkems-waterstop-v150-bang-can-nuoc-pvc-chong-tham-mach-ngung.html
Vinkems Waterstop V200 Cuộn 20m 1md/1md 3,300,000 https://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-vinkems/vinkems-waterstop-v200.html
Vinkems Waterstop V 250 Cuộn 20m 1md/1md 3,880,000 https://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-vinkems/vinkems-waterstop-v250.html
Vinkems Waterstop V 320 Cuộn 15m 1md/1md 3,510,000 https://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-vinkems/vinkems-waterstop-v320.html
Vinkems Waterstop O-150 Cuộn 20m 1md/1md 2,960,000 https://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-vinkems/vinkems-waterstop-o-150-bang-can-nuoc-vinkems.html
Vinkems Waterstop O-200 Cuộn 20m 1md/1md 4,220,000 https://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-vinkems/vinkems-waterstop-o-200-bang-can-nuoc-vinkems.html
Vinkems Waterstop O -250 Cuộn 20m 1md/1md 5,120,000 https://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-vinkems/vinkems-waterstop-o-250-bang-can-nuoc-vinkems.html
Vinkems Waterstop O-320 Cuộn 15m 1md/1md 4,515,000 https://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-vinkems/vinkems-waterstop-o-320-bang-can-nuoc-vinkems.html
Vinkems Bentonite Waterstop 20*25 md 1md/1md 109,000 https://antienhung.vn/chong-tham/vinkems-bentonite-waterstop-thanh-truong-no.html
Vinkems Bentonite Waterstop 20*10 md 1md/1md 96,000 https://antienhung.vn/chong-tham/vinkems-bentonite-waterstop-thanh-truong-no.html
Simon Latex R-5540 Can 25 lít 0.8 lít/m2 vữa dày 2cm 1,625,000 https://antienhung.vn/chong-tham/simon-latex-r-5540-phu-gia-chong-tham-cho-vua.html
Simon Latex HT Can 25 lít 0.8 lít Latex HT/ m2/ 2cm 1,155,000 https://antienhung.vn/chong-tham/simon-latex-ht-phu-gia-chong-tham-cho-vua.html
Simon Peneseal Bao 20kg 1.5 – 2.5 kg/m2 600,000 https://antienhung.vn/chong-tham/simon-pene-seal.html
Simon coast 5S Bộ 25 kg 0.8-2.5kg/m2 700,000 https://antienhung.vn/chong-tham/simon-coat-5s-hop-chat-chong-tham.html
Simon Water Plug L60 Can 25 lít (1 Kg xi măng + 1 Kg waterPlug L60) / 1.05 Lít vữa 2,225,000 https://antienhung.vn/chong-tham/simon-waterplug-l60-chat-dong-cung-nhanh.html
Simon Water Seal Can 25 lít 6 – 8 m2 / lít 2,050,000 https://antienhung.vn/chong-tham/simon-water-seal.html
Simon Super Seal Can 25 lít Đá tự nhiên 12 – 15 m2/lít 1,000,000 https://antienhung.vn/chong-tham/simon-super-seal.html
Vinkems Pro B60-membrane 18 kg/thùng 1,5kg/m2 610,000 https://antienhung.vn/chong-tham/simon-pro-b60-chong-tham-bitum.html
Vinkems HB 1 1 kg/bộ tùy theo đường kính thép 170,000 https://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/vinkems-hb1-keo-cay-thep.html
Vinkems HB 2 1 kg/bộ 0.3 – 0.8 kg/m2 300,000 https://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/vinkems-hb2-keo-ket-noi-be-tong-cu-moi.html
Vinkems HB 3 1 kg/bộ Tùy thuộc vào tổng thể tích rỗng cần bơm 315,000 https://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/vinkems-hb3-keo-epoxy-xu-ly-nut.html
Vinkems Epotar 10 kg/bộ 0.310 kg/m2/lớp 2,000,000 https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/vinkems-epotar-son-phu-epoxy-hac-in.html
Vinkems poly 82 SR Can 25 lít 800,000 https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkems-poly-82-sl-phu-gia-be-tong-sieu-deo.html
Vinkems Shotcrex SL 2 Can 25 lít 925,000 https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkems-shotcrex-sl2-phu-gia-cho-be-tong-phun.html

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM SIKA ĐANG CẬP NHẬT.QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU VỀ SẢN PHẨM SIKA XIN VUI LÒNG GỌI HOTLINE: 0969661166  ĐỂ CÓ ĐƯỢC BÁO GIÁ TỐT NHẤT.