CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN TIẾN HƯNG
VP Hà Nội: 540 Láng, Đống Đa, Hà Nội – Hotline: 0916611588

VP Hồ Chí Minh: 22 Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức – Hotline: 0969661166

SẢN PHẨM BẢNG GIÁ SIKA AN TIẾN HƯNG 2017
Đóng gói  Định mức  Giá đóng gói (chưa VAT)  Link sản phẩm
Sản phẩm cho sản xuất bê tông https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong
Sika Viscocrete HE 10 AT Can 25 lít ALhdy2_8gB3HE2WXIGOiWNhKEjHyM9YrJQ0.5–2.0 lít/100kg xi măng https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sika-viscocrete-he-10-at-phu-gia-sika.html
Sika Viscocrete HE 10 Can 5 lít 0.5–2.0 lít/100kg xi măng https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sika-viscocrete-he-10.html
Sika Viscocrete 3000-20 M Can 25 lít 0.7–2.5 lít/100kg xi măng https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sika-viscocrete-3000-20-sika-viscocrete-3000-20-mchat-sieu-hoa-deo.html
Sika Viscocrete 3000-10 Can 25 lít 0.8–2.0 lít/100 kg xi măng https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sika-viscocrete-3000-10.html
Sika Viscocrete 3000 Can 25 lít 0.8–2.0 lít/100 kg xi măng https://antienhung.vnsan-xuat-be-tong/sika-viscocrete-3000.html
Sikament NN Can 25 lít 0.60 – 2.00 lit/100 kg xi măng. https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sikament-nn.html
Sikament RMC Can 25 lít 0.6–2.0 lít /100 kg xi măng https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sikament-rmc-phu-gia-keo-dai-thoi-gian-ninh-ket.html
Sikament 2000 AT-N Can 25 lít 0.60–1.50 lít/100 kg xi măng https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/page/3
Sikament R4 Can 25 lít 0.60–1.60 lit/100 kg xi măng https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sikament-r4-chat-sieu-hoa-deo.html
Plastiment 96 Can 25 lít 0.2–1.0 lít/ 100 kg xi măng https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/plastiment-96-phu-gia-giam-nuoc.html
Sika Viscocrete 2670 can 25 lít 0.7-2.5 lít/100 kg xi măng https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sika-viscocrete-2670-phu-gia-giam-nuoc.html
Sika Viscocrete SP 1000 can 25 lít 0.5 – 2.0 lít/100kg xi măng. https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sika-viscocrete-sp-1000-phu-gia-sieu-deo.html
Sika plast 257 can 25 lít 0.6-2.0 lít/100 kg xi măng https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sika-plast-257-phu-gia-be-tong.html
Sika Plasttiment BV 40 can 25 lít 0.30 – 0.60 lít/100 kg xi măng https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sika-plastiment-bv-40-phu-gia-hoa-deo.html
Sigunit D54 AF Bao 20 kg 2-6% khối lượng xi măng https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sigunit-d54-af-phu-gia-sika.html
Sigunit L53 MY Phuy 200 lít 2-6% khối lượng xi măng https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sigunit-l53-my-phu-gia-sika.html
Các sản phẩm hỗ trợ https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong
Plastocrete N Can 25 lít 0,3 – 0,5 lít / 100 kg ximăng https://antienhung.vn/chong-tham/plastocrete-n-phu-gia-chong-tham-dang-long.html
Sikacrete PP1 bao 20kg 5–10% theo trọng lượng xi măng https://antienhung

.vn/san-xuat-be-tong/sikacrete-pp1.html

Antisol E Can 25 lít 4–6 m2/ lít https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sika-antisol-e.html
Antisol S Can 25 lít 4 – 5 m2/lít https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/antisol-s.html
Rugasol F Thùng 15 kg 0.3kg/m2 https://antienhung

.vn/san-xuat-be-tong/rugasol-fc.html

Rugasol C Can 25 lít 0.25-0.3kg/m2 https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/rugasol-fc.html
Separol Can 25 lít 1 lít cho 42m2 https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/sika-separol-hop-chat-thao-do-van-khuon.html
Vữa rót / Định vị https://antienhung.vn/vua-rot
Vữa rót gốc xi măng https://antienhung.vn/vua-rot
Sikagrout 214-11/214-11 Bao 25 kg 77 bao/1m3 vữa https://antienhung.vn/tu-van-sika/rot-vua-khong-co-ngot.html
Sikagrout 214-11 HS Bao 25 kg 77 bao/1m3 vữa https://antienhung.vn/vua-rot/sikagrout-214-11-hs.html
Tile Grout White Bao 5 kg 1 bao cho 13 lít vữa https://antienhung.vn/chong-tham/vua-tram-khe-sika-tile-grout.html
Tile Grout Grey Bao 5 kg 1 bao cho 13 lít vữa https://antienhung.vn/chong-tham/vua-tram-khe-sika-tile-grout.html
Sikagrout GP Bao 25 kg 76 bao cho 1m3 vữa https://antienhung.vn/vua-rot/sikagrout-gp.html
Vữa rót gốc nhựa epoxy https://antienhung.vn/vua-rot
Sikadur 42 MP Bộ 12kg A:B:C = 5:1:30 https://antienhung.vn/vua-rot/%EF%BB%BFsikadur-42-mp-vua-rot-goc-nhua-epoxy.html
Sữa chữa và bảo vệ bê tông https://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong
Sữa chữa bê tông (Vữa trộn tại công trường) https://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong
Sika Latex Can 5 lít 1 lít/1m2 vữa trát 2cm https://antienhung.vn/tai-lieu-sika/sika-latex-tai-lieu-san-pham.html
Sika Latex TH Can 5 lít 1 lít/1m2 vữa trát 2cm https://antienhung.vn/chong-tham/sika-latex-th-phu-gia-chong-tham.html
Intraplast Z-HV Bao 18kg 1-2% khối lượng xi măng https://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/intraplast-z-hv.html
Sữa chữa bê tông (Vữa trộn sẵn) https://antienhung

.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong

Sika Monotop 610 Bao 25 kg 2kg/m2 dày 1mm (cần thi công 2 lớp) https://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/sika-monotop-610.html
Sika Monotop 615 HB Bao 25 kg 60 bao/1m3 vữa https://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/sika-monotop-615hb-athjsc-vua-sua-chua-polyme-cai-tien-cong-nghe-cao.html
Sika Monotop R Bao 25 kg 75 bao/1m3 vữa https://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/sika-monotop-r.html
Sika Refit 2000 Bao 20 kg 82 bao/1m3 vữa https://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/sika-refit-2000.html
Sikagard 75 Epocem Bộ 24 kg A:B:C = 1:2.5:17.5 https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikagard-75-epocem.html
Sikadur 731 Bộ 1kg 1,7kg/lít (đã trộn) https://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/sikadur-731-keo-cay-sat.html
Sikadur 732 Bộ 1kg 0.3 – 0.8 kg/m2 https://antienhung.vn/bao-ve-be-tong/sikadur-732-ath-chat-ket-noi-goc-nhua.html
Sikadur 752 Bộ 1kg 1,1kg/lít https://antienhung.vn/chong-tham/sikadur-752-keo-epoxy.html
Sikadur 30 Bộ 6kg 1.65 kg / l / l (Hỗn hợp A + B) https://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/sikadur-30-chat-ket-dinh-dac-biet.html
Sikaflex Pro 3WF Tuýp 600ml 6md/tuýp/khe rộng 1x1cm https://antienhung.vn/chong-tham/sikaflex-pro-3wf-chat-tram-khe.html
Sikaflex Construction AP (Grey) Tuýp 600ml 6md/tuýp/khe rộng 1x1cm https://antienhung.vn/tram-khe/sikaflex-construction-ap.html
Sikaflex Construction AP(White) Tuýp 600ml 6md/tuýp/khe rộng 1x1cm https://antienhung.vn/tram-khe/sikaflex-construction-ap.html
Sika Primer 3N Lon 1 lít 150 gram/m2 https://antienhung.vn/chong-tham/sika-primer-3-n-chat-quet-lot.html
Sikaflex 11 FC Tuýp 600ml 6md/tuýp/khe rộng 1x1cm https://antienhung.vn/tram-khe/sikaflex-11-fc.html
Sikaflex 221 Tuýp 310ml 3md/tuýp/khe rộng 1x1cm https://antienhung.vn/tram-khe/sikaflex-221-chat-tram-khe-1-thanh-phan-athjsc.html
Sikaflex 255 FC Tuýp 310ml 3md/tuýp/khe rộng 1x1cm https://antienhung.vn/chong-tham/sikaflex-255-fc-keo-dan-kinh.html
Sikaflex 258 Tuýp 310ml 3md/tuýp/khe rộng 1x1cm https://antienhung.vn/tram-khe/sikaflex-258-keo-dan-kinh.html
Sikasil G8 Tuýp 300ml 3md/tuýp/khe rộng 1x1cm https://antienhung.vn/tram-khe/sikasil-g-8-chat-tram-khe-silicon.html
Sikasil AP Tuýp 300ml 3md/tuýp/khe rộng 1x1cm https://antienhung.vn/tram-khe/sikasil-ap-keo-tram-khe-silicon.html
Multiseal 10 m x 20 cm Grey Cuộn 10 mét 1,1m2/m2 https://antienhung.vn/chong-tham/sika-multiseal.html
Multiseal 10 m x 7,5 cm Grey Cuộn 10 mét 1,1m2/m2 https://antienhung.vn/chong-tham/sika-multiseal.html
Multiseal 3 m x 10 cm Grey Cuộn 3 mét 1,1m2/m2 https://antienhung.vn/chong-tham/sika-multiseal.html
Chất bảo vệ thép https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san
Inertol Poxitar F Bộ 10kg ~ 0,310 kg /m2 https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sika-poxitar-f.html
Chất chống thấm https://antienhung.vn/chong-tham
Sikatop Seal 107 Bộ 25 kg 3kg/m2 https://antienhung.vn/chong-tham/sikatop-seal-107-chong-tham.html
Sikatop Seal 107 Plus 4 kg/thùng 3kg/m2 https://antienhung.vn/chong-tham/sikatop-seal-107-plus.html
Sikatop Seal 105 Bộ 25 kg 3kg/m2 https://antienhung.vn/?s=top+105
Sika Lite Can 5 lít 1-2% khối lượng xi măng https://antienhung.vn/chong-tham/sika-lite-phu-gia-chong-tham-cho-vua.html
Sika 102 Gói 2kg Bột Sika 102 : nước = 1 : 0.2 (theo khối lượng) https://antienhung.vn/chong-tham/sika-102.html
Màng chống thấm https://antienhung.vn/bang-can-nuoc
Sikaproof Membrane Thùng 18 kg 1,5kg/m2 https://antienhung.vn/chong-tham/sikaproof-membrane.html
Sikaproof Membrane RD Thùng 18 kg 1,5kg/m2 https://antienhung.vn/chong-tham/sikaproof-membrane-rd.html
Sika Raintile ( W,G) thùng 4 kg 2.0 – 2.4kg/m2 https://antienhung.vn/chong-tham/sika-raintite-hop-chat-chong-tham-dan-hoi-khang-uv.html
Sika Raintile ( W,G) thùng 20 kg 2.0 – 2.4kg/m2 https://antienhung.vn/chong-tham/sika-raintite-hop-chat-chong-tham-dan-hoi-khang-uv.html
Sản phẩm cho các khe nối
Sika Hydrotite CJ Cuộn 10 mét 1m/1md https://antienhung.vn/chong-tham/sika-hydrotite-cj-type.html
Sika Waterbar O15 (Y) Cuộn 20 mét 1m/1md https://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-sika/sika-waterbars-o15-thanh-can-nuoc.html
Sika Waterbar O20 (Y) Cuộn 20 mét 1m/1md https://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-sika/sika-waterbar-o20.html
Sika Waterbar O25 (Y) Cuộn 20 mét 1m/1md https://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-sika/sika-waterbar-o25.html
Sika Waterbar O32 (Y) Cuộn 15 mét 1m/1md https://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-sika/sika-waterbar-o32.html
Sika Waterbar V15 (Y) Cuộn 20 mét 1m/1md https://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-sika/sika-waterbar-v15.html
Sika Waterbar V20 (Y) Cuộn 20 mét 1m/1md https://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-sika/sika-waterbar-v20.html
Sika Waterbar V25 (Y) Cuộn 20 mét 1m/1md https://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-sika/sika-waterbar-v25.html
Sika Waterbar V32 (Y) Cuộn 15 mét 1m/1md https://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-sika/sika-waterbar-v32.html
Màng chống thấm định hình https://antienhung.vn/mang-chong-tham-2
BC Bitument Coating Thùng 10 kg Lớp lót: 0.075 – 0.1 kg/m2 https://antienhung.vn/chong-tham/bc-bitumen-coating.html
Bituseal T130 SG Cuộn 10m2 1,1m2/m2 https://antienhung.vn/mang-chong-tham-2/sika-bituseal-t130-sg.html
Bituseal T140 MG Cuộn 10m2 1,1m2/m2 https://antienhung.vn/mang-chong-tham-2/sika-bituseal-t140-mg.html
Bituseal T140 SG Cuộn 10m2 1,1m2/m2 https://antienhung.vn/mang-chong-tham-2/sika-bituseal-t140-sg.html
Sika carodur S 512 Cuộn 200md 1md/md https://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/sika-carbodur-plates.html
Sika carodur S 914 https://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/sika-carbodur-plates.html
Sơn sàn-chất phủ sàn https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san
Sikafloor 161 Bộ 10 kg 0.35 – 0.55 kg/m2 https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-161.html
Sikafloor 2530W New 6011/7032 Bộ 10 kg 0.15 – 0.20 kg/m2 mỗi lớp https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-2530-w-new-son-san-epoxy.html
Sikafloor 263 SL 6011/7032 Bộ 20 kg ~1.2 kg/m2 lớp tự san 1 mm( ~ 2kg/m2 với hệ thống nhám 4 mm ) https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-263-sl.html
Sikafloor 264 6011/7032 Bộ 20 kg 0,7 kg/m2 với hệ thống nhám 4 mm https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-264-son-phu-epoxy.html
Quarzt Sand Bao 25 kg
Thiner C Lon 4 lít
Sikafloor Repair epocem module 4 kg/bộ ~ 0.15 kg/m2 https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-repair-epocem-module-chat-quet-lot-da-nang.html
Sikafloor-2syn top Bao 25 kg ~5kg/m2 https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-2-syntop-chat-lam-cung-san.html
Sikafloor curehard 24 Can 25 Lít 4-7 m2/lít/lớp https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-curehard-24-tang-cung-san-khong-mau.html
Sikafloor 24N Pucem Bộ 19.91 kg ~ 1.3kg/m2 https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-24-n-purcem-vua-phu-san-tu-san.html
Sikafloor 81 Epocem Bộ 23kg 2.1 kg/m2 https://antienhung.vn/chong-tham/sikafloor-81-epocem-vua-tu-san-ngan-am.html
Sikafloor Chapdur Green Bao 25 kg 3-6 kg/m2 https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-chapdur.html
Sikafloor Chapdur Grey Bao 25 kg 3-6 kg/m2 https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/sikafloor-chapdur.html
SẢN PHẨM BẢNG GIÁ CÁC SẢN PHẨM VINKEMS AN TIẾN HƯNG NĂM 2017
Vinkems Conrex RT Can 25 lít 0.8–1,2 lít/100kg xi măng https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkems-conrex-rt-phu-gia-sieu-deo.html  
Vinkems Conrex 306 Can 25 lít 1.0-1.8 lít/100kg xi măng 575,000 https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkems-conrex-306nt-phu-gia-giam-nuoc.html
Vinkems Conrex HS Can 25 lít 0.7 – 1.5 lít/100 kg xi măng 710,000 https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkems-conrex-hs-phu-gia-sieu-deo.html
Vinkems Conrex RMC Can 25 lít 0.25 – 0.7 lít/100kg xi măng 412,000 https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkems-conrex-rmc-phu-gia-giam-nuoc.html
Vinkemscrete NP Can 25 lít 0.3 – 0.5 lít/100 kg xi măng 530,000 https://antienhung.vn/chong-tham/vinkems-crete-np-phu-gia-chong-tham.html
Vinkems poly 3S Can 25 lít 0.5 – 1.0 lít/100 kg xi măng 1,500,000 https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkems-poly-cast-3s-phu-gia-giam-nuoc-polymer.html
Vinkems Morad-M 12 kg/bao 1.0 – 2.0% trên t. lượng xi măng 840,000 https://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/vinkems-morad-m-phu-gia-bu-co-ngot.html
Vimkems Fume D 20 kg/bao 340,000 https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkemsfume-d-phu-gia-dang-bot-tron-san.html
Vinkems Concure S Can 25 lít 4.0 – 5.0 m2/ lít ( Loại S ) 475,000 https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkems-concure-as-hop-chat-bao-duong-be-tong.html
Vinkems Reform Can 25 lít Cofa gỗ: 20 – 35 m2/lít.
Cofa sắt thép: 40 – 60 m2/lít.
1,000,000 https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkems-reform-hop-chat-thao-do-van-khuon.html
Vinkems Flotop green 25 kg/bao 3-5 kg/m2 235,000 https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/vinkems-flo-top-greygreen.html
Vinkems Flotop grey 25 kg/bao 3-5 kg/m2 135,000 https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/vinkems-flo-top-greygreen.html
Vinkems floor SLC 25 kg/bao 2 kg/m2 cho độ dày 1 mm. 725,000 https://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/vinkems-floor-slc-vua-tu-san-phang.html
Vinkems Floor SEP-20 10 kg/bộ 0.1 – 0.2 kg/m2/1lớp 2,280,000 https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/vinkems-floor-sep-20-lop-lot-phu-epoxy.html
Vinkems Floor SEP-34 10 kg/bộ 0.15 – 0.2 kg/m2/1lớp 2,400,000 https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/vinkems-floor-sep-34-son-phu-epoxy.html
Vinkems Floor WEP-30 10 kg/bộ 0.15 – 0.2 kg/m2/1lớp 2,530,000 https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/vinkems-floor-wep-30-son-phu-epoxy.html
Vinkems FLOOR SLE-100 27 kg/bộ 2.1 kg/ m2/ 1 lớp dày 1 mm 8,370,000 https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/vinkems-floor-sle-100-son-phu-epoxy-tu-san.html
Vinkems Floor HAC-200 10 kg/bộ 3,220,000
Vinkems Grout 4HF/2HF 25 kg/bao 2 kg/lít (sau trộn) 250,000 https://antienhung.vn/vua-rot/vinkems-grout-4hf2hf-vua-rot-khong-co-ngot.html
Vinkems GEP 750 10 kg/bao 10 kg cho 5 lít vữa 750,000 https://antienhung.vn/vua-rot/vinkems-gep-750-vua-rot-khong-co-ngot-goc-epoxy-cuong-do-cao-som.html
Vinkems Tilefix White 25 kg/bao 7 – 9 m2/ 2 mm (bao 25 kg). 275,000 https://antienhung.vn/vua-2/vinkems-tilefix-vua-dan-gach.html
Vinkems tilefix Grey 25 kg/bao 7 – 9 m2/ 2 mm (bao 25 kg). 240,000 https://antienhung.vn/vua-2/vinkems-tilefix-vua-dan-gach.html
Vinkems tile Grout White 20 kg/bao 1 bao tạo được 13 lít vữa. 252,000 https://antienhung.vn/vua-2/vinkems-tile-grout-vua-cha-joint.html
Vinkems tile Grout Grey 20 kg/bao 1 bao tạo được 13 lít vữa. 230,000 https://antienhung.vn/vua-2/vinkems-tile-grout-vua-cha-joint.html
Vinkems Hyper Flow Grout 25 kg/bao 2 kg/lít (sau trộn) 215,000 https://antienhung.vn/vua-rot/vinkems-hyper-flow-grout-vua-rot-ket-cau.html
Vinkems Repac 1A 25 kg/bao 1.5-2.0 kg/m2 (độ dày 1 mm) 960,000 https://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/vinkems-repac-1a-ket-noi-sua-chua-be-tong.html
Vinkems Repac 3 A 25 kg/bao 25 kg cho 13.0 – 13.5 lít vữa. 990,000 https://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/vinkems-repac-3a-vua-sua-chua.html
Vinkems CSN 25 kg/bao 16.5 lít vữa / bao 25 kg 450,000 https://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/vinkems-csn-vua-sua-chua.html
Vinkems GAP 600 PU tuýp 600ml 6md/tuýp/khe rộng 1x1cm 162,000 https://antienhung.vn/tram-khe/vinkems-gap-600-pu-chat-tram-khe-co-gian.html
Vinkems Waterstop V150 Cuộn 20m 1md/1md 2,500,000 https://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-vinkems/vinkems-waterstop-v150-bang-can-nuoc-pvc-chong-tham-mach-ngung.html
Vinkems Waterstop V200 Cuộn 20m 1md/1md 3,300,000 https://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-vinkems/vinkems-waterstop-v200.html
Vinkems Waterstop V 250 Cuộn 20m 1md/1md 3,880,000 https://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-vinkems/vinkems-waterstop-v250.html
Vinkems Waterstop V 320 Cuộn 15m 1md/1md 3,510,000 https://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-vinkems/vinkems-waterstop-v320.html
Vinkems Waterstop O-150 Cuộn 20m 1md/1md 2,960,000 https://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-vinkems/vinkems-waterstop-o-150-bang-can-nuoc-vinkems.html
Vinkems Waterstop O-200 Cuộn 20m 1md/1md 4,220,000 https://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-vinkems/vinkems-waterstop-o-200-bang-can-nuoc-vinkems.html
Vinkems Waterstop O -250 Cuộn 20m 1md/1md 5,120,000 https://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-vinkems/vinkems-waterstop-o-250-bang-can-nuoc-vinkems.html
Vinkems Waterstop O-320 Cuộn 15m 1md/1md 4,515,000 https://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-vinkems/vinkems-waterstop-o-320-bang-can-nuoc-vinkems.html
Vinkems Bentonite Waterstop 20*25 md 1md/1md 109,000 https://antienhung.vn/chong-tham/vinkems-bentonite-waterstop-thanh-truong-no.html
Vinkems Bentonite Waterstop 20*10 md 1md/1md 96,000 https://antienhung.vn/chong-tham/vinkems-bentonite-waterstop-thanh-truong-no.html
Simon Latex R-5540 Can 25 lít 0.8 lít/m2 vữa dày 2cm 1,625,000 https://antienhung.vn/chong-tham/simon-latex-r-5540-phu-gia-chong-tham-cho-vua.html
Simon Latex HT Can 25 lít 0.8 lít Latex HT/ m2/ 2cm 1,155,000 https://antienhung.vn/chong-tham/simon-latex-ht-phu-gia-chong-tham-cho-vua.html
Simon Peneseal Bao 20kg 1.5 – 2.5 kg/m2 600,000 https://antienhung.vn/chong-tham/simon-pene-seal.html
Simon coast 5S Bộ 25 kg 0.8-2.5kg/m2 700,000 https://antienhung.vn/chong-tham/simon-coat-5s-hop-chat-chong-tham.html
Simon Water Plug L60 Can 25 lít (1 Kg xi măng + 1 Kg waterPlug L60) / 1.05 Lít vữa 2,225,000 https://antienhung.vn/chong-tham/simon-waterplug-l60-chat-dong-cung-nhanh.html
Simon Water Seal Can 25 lít 6 – 8 m2 / lít 2,050,000 https://antienhung.vn/chong-tham/simon-water-seal.html
Simon Super Seal Can 25 lít Đá tự nhiên 12 – 15 m2/lít 1,000,000 https://antienhung.vn/chong-tham/simon-super-seal.html
Vinkems Pro B60-membrane 18 kg/thùng 1,5kg/m2 610,000 https://antienhung.vn/chong-tham/simon-pro-b60-chong-tham-bitum.html
Vinkems HB 1 1 kg/bộ tùy theo đường kính thép 170,000 https://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/vinkems-hb1-keo-cay-thep.html
Vinkems HB 2 1 kg/bộ 0.3 – 0.8 kg/m2 300,000 https://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/vinkems-hb2-keo-ket-noi-be-tong-cu-moi.html
Vinkems HB 3 1 kg/bộ Tùy thuộc vào tổng thể tích rỗng cần bơm 315,000 https://antienhung.vn/sua-chua-bao-ve-be-tong/vinkems-hb3-keo-epoxy-xu-ly-nut.html
Vinkems Epotar 10 kg/bộ 0.310 kg/m2/lớp 2,000,000 https://antienhung.vn/lop-phu-bao-ve-san/vinkems-epotar-son-phu-epoxy-hac-in.html
Vinkems poly 82 SR Can 25 lít 800,000 https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkems-poly-82-sl-phu-gia-be-tong-sieu-deo.html
Vinkems Shotcrex SL 2 Can 25 lít 925,000 https://antienhung.vn/san-xuat-be-tong/vinkems-shotcrex-sl2-phu-gia-cho-be-tong-phun.html

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM SIKA ĐANG CẬP NHẬT.QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU VỀ SẢN PHẨM SIKA XIN VUI LÒNG GỌI HOTLINE: 0969661166  ĐỂ CÓ ĐƯỢC BÁO GIÁ TỐT NHẤT.

25 bình luận về “BÁO GIÁ SIKA VÀ VINKEMS NĂM 2017

 1. Ath Jsc

  Update giá mới liên tục. Để được báo giá tốt nhất cho dự án xin vui lòng liên hệ tới số điện thoại hotline 04.37878162. Rất hân hạnh được đón tiếp

  • Sika.edu.vn

   Quy trình công nghệ sản xuất Sika được nghiên cứu và phát triển từ Thụy Sỹ và phát triển rộng khắp 200 nước trên thế giới phục vụ cho nhiều lĩnh vực nhỏ trong xây dựng và sản xuất

  • Sika.edu.vn

   Xin vui lòng liên hệ tới văn phòng công ty để nhận được báo giá mới nhất. Trân trọng cảm ơn đã quan tâm tới các sản phẩm Sika của công ty tôi

 2. Lê Ngọc Linh

  Bên mình đang chuẩn bị thi công hạng mục cần sử dụng sika chống thấm. Bên bạn cho mình xin báo giá của các loại Sika dùng cho chống thấm vào mail của mình(lengoclinh228@gmail.com). Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *