VITEC sản xuất hóa phẩm xây dựng; kinh doanh hóa phẩm xây dựng; thi công chống thấm, bảo vệ công trình; và tư vấn xây dựng trong lĩnh vực bảo vệ công trình.