AC 02 Sơn chống thấm và chống ăn mòn xi măng – polyme

Liên hệ Download

AC 02 là loại sản phẩm dạng lỏng gồm hai thành phần xi măng – polyme có khả năng chống thấm  và chống ăn mòn, có tính đàn hồi nhẹ