Chống thấm và tác nhân kết nối bê tông cũ – mới BestLatex R126

Liên hệ Download

BestLatex R126 là một loại co-polymer gốc Styrene Acrylic biến tính, dạng nhũ tương nhằm gia tăng khả năng liên kết, khả năng chống thấm, chống mài mòn