KOVA CT 04D_ CHẤT CHỐNG THẤM CHỐNG GỈ VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI

Liên hệ

Kova CT-04D:  Là sản phẩm đặc biệt được cấu tạo từ Polymer Elastomer và các hoá chất, các phụ gia khác, phân tán trong  nước.

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá tốt nhất Bỏ qua