Mariseal Aqua Primer | Sơn lót Epoxy trong suốt gốc nước chống thấm

Liên hệ Download

MARISEAL AQUA PRIMER là lớp lót epoxy trong suốt, cứng, hai thành phần gốc nước. Sử dụng làm lớp lót phổ biến trong chống thấm, lớp phủ cho thi công sàn