QUICSEAL 111 – CHỐNG THẤM THẨM THẤU DẠNG TINH THỂ

Liên hệ Download

QUICSEAL 111 CRYSTAL-PROOF là hóa chất xử lý chuyên dùng trong chống thấm và bảo vệ bê tông. Sản xuất dưới dạng hỗn hợp bột khô

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá tốt nhất Bỏ qua