RADCON FORMULA 7 | DUNG DỊCH CHỐNG THẤM THẨM THẤU

Liên hệ Download

Radcon Formula 7 được hấp thụ vào trong bê tông qua hoạt động của các mao dẫn từ những bọng xốp và đường nứt tạo một ‘màng phủ’ chống sự xâm thực của nước”

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá tốt nhất Bỏ qua