An Tiến Hưng phân phối các loại hóa chất neo cấy thép cho công trình, dự án

Keo cấy sắt thép

Hóa chất neo cấy thép được sử dụng rất rộng rãi trong các hạng mục của công trình. Một vấn đề mà các đơn vị thi công cũng rất quan tâm đó là lựa chọn loại hóa chất cấy thép nào cho phù hợp với từng loại thép, nên lựa chọn loại keo cấy thép nào? của hãng nào? Ưu nhược điểm của từng loại keo.

Chất kết dính kết cấu

KEO CẤY THÉP FISCHER FIS EM 390S

Giá: Liên Hệ

Keo cấy sắt thép

VÒI BƠM KEO CẤY THÉP

30,000 đồng
209,000 đồng
Giảm giá!
605,000 đồng 583,000 đồng

Keo cấy sắt thép

KEO CẤY THÉP BESTBOND EP751

110,000 đồng

Keo cấy sắt thép

KEO CẤY THÉP HILTI HIT RE 500

Giá: Liên Hệ

Chất kết dính kết cấu

FISCHER FIS V360 S | HÓA CHẤT NEO CẤY THÉP

396,000 đồng
Giảm giá!
660,000 đồng 627,000 đồng

Chất kết dính kết cấu

HILTI RE 10 | HÓA CHẤT NEO CẤY THÉP HILTI

330,000 đồng

Keo cấy sắt thép

SÚNG BƠM KEO FISCHER 390S

1,100,000 đồng

Keo cấy sắt thép

SÚNG BƠM KEO HILTI HDM 500

1,650,000 đồng

Keo cấy sắt thép

SÚNG BƠM KEO ĐÀI LOAN G5, X7

770,000 đồng

Keo cấy sắt thép

KEO CẤY THÉP FASTFIX X7

495,000 đồng

Keo cấy sắt thép

KEO CẤY THÉP SIKA ANCHORFIX 1

Giá: Liên Hệ
Ưu đãi

Chất kết dính kết cấu

KEO CẤY THÉP HILTI HIT RE 100

500,000 đồng

Keo cấy sắt thép

KEO CẤY THÉP SIKA ANCHORFIX 3001

500,000 đồng

Chất kết dính kết cấu

SIKA ANCHORFIX S | KEO KHOAN CẤY THÉP

286,000 đồng

Keo cấy sắt thép

SÚNG BẮN KEO HILTI HDE 500-A22 BOX

6,450,000 đồng
1,591,590 đồng
330,000 đồng

Keo cấy sắt thép

ỐNG LỒNG HILTI HIT-CB 500

330,000 đồng

Keo cấy sắt thép

KHUNG SÚNG BƠM HILTI HDM 500 BOX

1,320,000 đồng
1,457,500 đồng
479,600 đồng

Keo cấy sắt thép

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG HILTI TE 1000-AVR

50,970,480 đồng

Keo cấy sắt thép

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG HILTI TE 800

29,881,500 đồng

Keo cấy sắt thép

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG HILTI TE 500

21,732,150 đồng

Keo cấy sắt thép

MÁY KHOAN BÊ TÔNG HILTI TE 70-VAR

40,590,660 đồng

Keo cấy sắt thép

MÁY KHOAN BÊ TÔNG HILTI TE 50-VAR

21,742,600 đồng

Keo cấy sắt thép

MÁY KHOAN BÊ TÔNG HILTI TE 3 CL

7,311,590 đồng

Keo cấy sắt thép

MÁY KHOAN BÊ TÔNG HILTI TE 2

6,109,400 đồng

Keo cấy sắt thép

MÁY KHOAN BÊ TÔNG HILTI TE 1

5,461,500 đồng
Giảm giá!
396,000 đồng 385,000 đồng
990,000 đồng
440,000 đồng

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và báo giá tốt chất cho công trình dự án