Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết

SIKAMENT R7-N | PHỤ GIA HỖ TRỢ THÁO VÁN KHUÔN 7 NGÀY

99,000 đồng495,000 đồng

Phụ gia giảm nước

SIKAMENT NN

146,000 đồng723,000 đồng
121,000 đồng605,000 đồng
1,550,000 đồng

Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết

MASTERRHEOBUILD 561 | PHỤ GIA SIÊU DẺO CHẬM ĐÔNG KẾT

10,000,000 đồng
9,400,000 đồng
7,700,000 đồng
6,200,000 đồng

Phụ gia giảm nước

SIKA PLASTIMENT 96 | PHỤ GIA BÊ TÔNG

2,200,000 đồng