Màng chống thấm tự dính 

Màng chống thấm tự dính

SIKA MULTISEAL | BĂNG KEO CHỐNG THẤM TỰ DÍNH

429,000 đồng
220,000 đồng440,000 đồng

Màng chống thấm khò nóng

SƠN LÓT KẾT DÍNH MORTER PRIMER CHO MÀNG BITUM

800,000 đồng

Màng chống thấm tự dính

MORTER PLAS ALUMINIUM MÀNG CHỐNG THẤM

1,500,000 đồng

Màng chống thấm tự dính

BĂNG KEO BU-TYLENE CHỐNG CHÁY CHỐNG THẤM

733,000 đồng

Màng chống thấm tự dính

CONCRESIVE 1438 | KEO DÁN EPOXY ĐA NĂNG BASF

Màng chống thấm tự dính

MASTERFLEX 3000 | TẤM TRÁM KHE CO GIÃN DẺO

2,000,000 đồng
3,400,000 đồng

Màng chống thấm tự dính

SIKABIT-1 | VỮA KẾT DÍNH CHO MÀNG SIKABIT W15

220,000 đồng

Màng chống thấm tự dính

SIKABIT W 15 | MÀNG TỰ DÍNH 2 MẶT SIKA

165,000 đồng

Màng chống thấm tự dính

MÀNG TỰ DÍNH MẶT NHÔM HANBON

Màng chống thấm tự dính

Sơn lót chống thấm Primer W

900,000 đồng

Màng chống thấm tự dính

Màng chống thấm tự dính Lemax 1.5mm

Màng chống thấm tự dính

Màng chống thấm tự dính Larix 1.5mm

Màng chống thấm tự dính

MÀNG TỰ DÍNH MẶT NHÔM KUKDONG

Màng chống thấm tự dính

MÀNG CHỐNG THẤM TỰ DÍNH AUTOTAK

1,540,000 đồng