770,000 7,700,000 

Sơn chống thấm xi măng Polymer