Vật liệu hoàn thiện sàn

Chất tăng cứng sàn

NEOMAX DUTOP GREEN | TĂNG CỨNG SÀN

220,000 

Chất tăng cứng sàn

NEOMAX DUTOP GREY | TĂNG CỨNG SÀN

125,000 

Chất tăng cứng sàn

SIKAFLOOR CHAPDUR

160,000 333,000