Xem tất cả 3 kết quả

Nhờ có chương trình đầu tư cẩn thận trong công nghệ và thông qua quy trình quản lý bảo trì nghiêm ngặt, Copernit làm cho dây chuyền sản xuất của họ có khả năng sản xuất với tiêu chuẩn chất lượng cao mà không ảnh hưởng năng suất.
Phạm vi sản xuất Copernit bao gồm màng trong bitum cất sửa đổi với các polyme plastometrici.
(Nói chung phân loại là “APP”, viết tắt của Propylene Atactic, nhưng trong thực tế bao gồm hỗn hợp của poliofilene phức tạp hơn và được chọn), hoặc bằng cách thay đổi với các polyme elastometrici (được phân loại tổng quát là “SBS”, từ tên cao su tổng hợp phổ biến nhất được sử dụng, dựa trên đại phân tử của Styrene-Butadiene Styrene-)

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá tốt nhất Bỏ qua