Hệ thống sản phẩm của BESTMIX được sản xuất và phân phối theo công dụng và tính năng kỹ thuật phục vụ đa dạng nhu cầu trong lĩnh vực xây dựng

1.550.000/ bao 25 kg (50 gói x 0.5kg)
Gọi ngay