VỮA TỰ SAN PHẲNG QUICSEAL 573 – TRỘN SẴN

Liên hệ Download

QUICSEAL 573 là hợp chất polymer biến đổi tự làm phẳng bề mặt, một thành phần bao gồm hỗn hợp bột, cấp phối và các phụ gia đặc biệt

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá tốt nhất Bỏ qua