Antisol S – Hợp chất bảo dưỡng bê tông

Liên hệ Download

Antisol S sẽ tạo thành màng mỏng vi tinh thể trám các lỗ hở, giảm tỉ lệ bốc hơi nước của bê tông, và nhờ đó giúp cho sự thủy hoá được diễn ra hoàn toàn

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá tốt nhất Bỏ qua