Phụ gia siêu hóa dẻo và bù co ngót BestFlow NA202

Liên hệ Download

BestFlow NA202 là hợp chất “hai trong một”, vừa là tác nhân siêu hóa dẻo vừa là tác nhân bù co ngót dẻo cho vữa rót xi măng-cát