Phụ gia cuốn khi Sika Aer – Phụ gia tạo bọt khí cho bê tông

Liên hệ Download

Sika Aer là phụ gia tạo bọt khí có độ tập trung cao được chế tạo sẵn để đưa một lượng lớn khí theo đúng kích thước và phân phối đều trong cấp phối

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá tốt nhất Bỏ qua