TÂM AN VIỆT NAM là nhà phân phối các loại phụ gia kéo dài thời gian ninh kết thường dùng trong phụ gia bê tông của các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước

PHỤ GIA KÉO DÀI THỜI GIAN NINH KẾT

Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết là phụ gia mà khi cho vào hỗn hợp bê tông có tác dụng kéo dài thời gian ninh kết của hỗn hợp bê tông.

Các nguyên liệu thường có trong thành phần của phụ gia làm chậm đông cứng bán ngoài thị trường là các chất hữu cơ thuộc các loại sau đây:

– Các Lignosulfonat canxi, natri và amonium, chúng chứa ít nhiều đường;

– Các axit và các muối của axit hyđroxy cacboxilic;

– Các hydrat cacbon: gluco, sacaro, tinh bột, xenlulô.

Tác dụng của chúng có thể biểu hiện ở mức độ khác nhau phụ thuộc tính chất của ximăng và các liều lượng sử dụng. Nói chung, các chất làm chậm đông cứng giảm nhiều cường độ ở tất cả các ngày tuổi ban đầu và giảm nhiệt thuỷ hoá một cách tương ứng.

Lưu ý khi sử dụng phụ gia quá liều lượng, nó có nguy cơ làm chậm đáng kể thời gian ninh kết và điều đó có thể không tỷ lệ thuận với lượng phụ gia pha vào.

Các chất kéo dài thời gian ninh kết được kiến nghị trong các trường hợp sau đây.

– Thi công trong thời tiết nóng;

– Vận chuyển đường dài;

– Bê tông trộn sẵn;

– Bê tông bơm;

– Vữa trát phun;

– Các tấm be tông mỏng tránh lộ cốt liệu sau khi đổ;

– Thi công phụt


Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được tư vấn và báo giá tốt nhất cho sản phẩm phụ gia kéo dài thời gian ninh kết trong bê tông của Quý Khách Hàng.
Gọi ngay