Sika Formoil C – Hợp chất hỗ trợ tháo ván khuôn (coffa)

Liên hệ Download

Sika Formoil C là hợp chất hỗ trợ tháo ván khuôn (coffa) dạng nhũ tương tạo thuận lợi cho việc tháo khuôn và vệ sinh. Có thể pha loãng với nước.