SIKA PLASTIMENT 88 – Chất hóa dẻo và kéo dài thời gian ninh kết

Liên hệ Download

SIKA PLASTIMENT 88 là chất hóa dẻo và kéo dài thời gian ninh kết gốc Lignosulfonat cải tiến dùng để sản xuất bê tông chất lượng cao, ASTM C-494 Loại D.

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá tốt nhất Bỏ qua