SIKAMENT R 7 N – Phụ gia hóa dẻo và kéo dài thời gian ninh kết

Liên hệ Download

Sikament R 7 N là chất hóa dẻo và kéo dài thời gian ninh kết gốc Lignosulfonat cải tiến dùng để sản xuất bê tông có độ chảy cao.