Antisol E là hợp chất bảo dưỡng gốc parafin dùng bảo dưỡng các cấu trúc bề mặt bê tông lộ thiên có diện tích lớn giảm co ngót, chống nứt và ngăn cản sự bay hơi nhanh của nước

Gọi ngay