Cọ Lăn DECOR PRO- Thanh Bình

DÒNG SP DECOR PRO
VẢI POLYACRYLIC
POLYESTER
ĐỘ DÀY 12MM – 14MM
TRỤC TRỤC ĐƠN
KHẢ NĂNG THAY ỐNG ĐƯỢC
Xóa
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi

Tải tài liệu sản phẩm

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ LĂN DECOR- PRO 3 MÀU 100MM – TO

CỌ LĂN DECOR- PRO 3 MÀU 100MM - TO
CỌ LĂN DECOR- PRO 3 MÀU 100MM – TO

 

MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI KHUNG MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2DC08 310mm x 100mm 14mm 40mm 5.7mm vải 3 màu: trắng, vàng, xám 139.7 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 32.2 kg 200 cây 0.15 m3

 

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ LĂN DECOR- PRO 3 MÀU 150 MM – TO

CỌ LĂN DECOR- PRO 3 MÀU 150 MM - TO
CỌ LĂN DECOR- PRO 3 MÀU 150 MM – TO
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI KHUNG MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2DC09 310mm x 150mm 14mm 40mm 5.7mm vải 3 màu: trắng, vàng, xám 167.6 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 32.2 kg 200 cây 0.15 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ LĂN DECOR- PRO 3 MÀU 230 MM – TO

CỌ LĂN DECOR- PRO 3 MÀU 230 MM - TOCỌ LĂN DECOR- PRO 3 MÀU 230 MM - TO
CỌ LĂN DECOR- PRO 3 MÀU 230 MM – TO

 

MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI KHUNG MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2DC10 310mm x 230mm 14mm 40mm 5.7mm vải 3 màu: trắng, vàng, xám 239.7 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 32.1 kg 130 cây 0.15 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ LĂN DECOR- PRO ỐNG LỚN 100 MM-TO

CỌ LĂN DECOR- PRO ỐNG LỚN 100 MM-TO
CỌ LĂN DECOR- PRO ỐNG LỚN 100 MM-TO
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI KHUNG MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2DC11 310mm x 100mm 12mm 53mm 5.7mm Vải vàng nhạt 152.6 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 30.5 kg 180 cây 0.15 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ LĂN DECOR- PRO ỐNG LỚN 150 MM-TO

CỌ LĂN DECOR- PRO ỐNG LỚN 150 MM-TO
CỌ LĂN DECOR- PRO ỐNG LỚN 150 MM-TO
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI KHUNG MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2DC12 310mm x 150mm 12mm 53mm 5.7mm Vải vàng nhạt 190.5 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 29 kg 150 cây 0.15 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ LĂN DECOR- PRO ỐNG LỚN 240 MM-TO

CỌ LĂN DECOR- PRO ỐNG LỚN 240 MM-TO
CỌ LĂN DECOR- PRO ỐNG LỚN 240 MM-TO
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI KHUNG MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2DC13 310mm x 240mm 12mm 53mm 5.7mm Vải vàng nhạt 244 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 100 cây 100 cây 0.15 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ LĂN DECOR- PRO SỌC VÀNG 100 MM – TO

CỌ LĂN DECOR- PRO SỌC VÀNG 100 MM - TO
CỌ LĂN DECOR- PRO SỌC VÀNG 100 MM – TO
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI KHUNG MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2DC05 310mm x 100mm 14mm 40mm 5.7mm vải trắng sọc vàng 136.4 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 32 kg 200 cây 0.15 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ LĂN DECOR- PRO SỌC VÀNG 150 MM – TO

CỌ LĂN DECOR- PRO SỌC VÀNG 150 MM - TO
CỌ LĂN DECOR- PRO SỌC VÀNG 150 MM – TO

 

MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI KHUNG MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2DC06 310mm x 150mm 14mm 40mm 5.7mm vải trắng sọc vàng 171.6 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 27.4 kg 150 cây 0.15 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ LĂN DECOR- PRO SỌC VÀNG 230 MM – TO

CỌ LĂN DECOR- PRO SỌC VÀNG 230 MM - TO
CỌ LĂN DECOR- PRO SỌC VÀNG 230 MM – TO
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI KHUNG MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2DC07 310mm x 230mm 14mm 40mm 5.7mm vải trắng sọc vàng 222.2 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 28.7 kg 120 cây 0.15 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ LĂN DECOR-PRO VÀNG TRƠN 100 MM – TO

CỌ LĂN DECOR-PRO VÀNG TRƠN 100 MM - TO
CỌ LĂN DECOR-PRO VÀNG TRƠN 100 MM – TO
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI KHUNG MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2DC01 310mm x 100mm 14mm 40mm 5.7mm vải vàng trơn 134.2 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 30.7 kg 200 cây 0.15 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ LĂN DECOR- PRO VÀNG TRƠN 150 MM – TO

CỌ LĂN DECOR- PRO VÀNG TRƠN 150 MM - TO
CỌ LĂN DECOR- PRO VÀNG TRƠN 150 MM – TO
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI KHUNG MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2DC02 310mm x 150mm 14mm 40mm 5.7mm vải vàng trơn 163 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 28.1 kg 150 cây 0.15 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ LĂN DECOR – PRO VÀNG TRƠN 200 MM – TO

CỌ LĂN DECOR - PRO VÀNG TRƠN 200 MM - TO
CỌ LĂN DECOR – PRO VÀNG TRƠN 200 MM – TO
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI KHUNG MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2DC03 310mm x 200mm 14mm 40mm 5.7mm vải vàng trơn 184.35 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 25.8 kg 120 cây 0.15 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ LĂN DECOR- PRO VÀNG TRƠN 230 MM – TO

CỌ LĂN DECOR- PRO VÀNG TRƠN 230 MM - TO
CỌ LĂN DECOR- PRO VÀNG TRƠN 230 MM – TO
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI KHUNG MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2DC04 310mm x 230mm 14mm 40mm 5.7mm vải vàng trơn 233 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 28 kg 120 cây 0.15 m3

Danh mục: Dụng cụ cầm tay

Sản phẩm liên quan :

Cọ Lăn DECOR PRO- Thanh Bình

Co FILAMENT Cán Vàng – Thanh Bình

Cọ FILAMENT Cán Nâu – Thanh Bình

Cọ FILAMENT Cán Xám – Thanh Bình

Cọ FILAMENT Cán Gỗ Sợi Tím– Thanh Bình

LIÊN HỆ BÁO GIÁ – MUA HÀNG

AN TIẾN HƯNG HÀ NỘI

Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy
Hà Nội 100000
Việt Nam
Điện thoại: +84933911199
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com

AN TIẾN HƯNG HỒ CHÍ MINH

692 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
Việt Nam
Điện thoại: +84911660066
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com

Đăng ký nhận thông tin

  CÔNG TY TNHH MTV
  AN TIẾN HƯNG

  • HỒ CHÍ MINH: 692 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh

  • HÀ NỘI: Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy
  • ĐKKD: 0315468828 do Sở KHĐT HCM cấp ngày 08/01/2019
  • Địa chỉ ĐKKD: 76 Nguyễn Hữu Cầu, P. Tân Định, Q. 1, Tp. HCM

  • Hotline: 0911.66.00.66

  • Email: antienhungmtv@gmail.com

  Giới thiệu

  Theo dõi chúng tôi


  © antienhung.vn. All rights reserved.