Cọ Vẽ Đầu Tròn -Thanh Bình

CÔNG DỤNG  : các loại sơn
CHẤT LIỆU  : lông heo thuộc trắng
KIỂU  : phẳng 90% tops
CÁN  : gỗ sơn dầu bóng
ĐẦU  : nhôm tròn, xi bóng
Xóa
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi

Tải tài liệu sản phẩm

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi

Liên hệ mua Cọ Vẽ Đầu Tròn -Thanh Bình giá tốt liên hệ ngay số Hotline: 0911.66.00.66 

THÔNG TIN SẢN PHẨM  BỘ CỌ VẼ ĐẦU TRÒN (SỐ 1 ĐẾN 12)

BỘ CỌ VẼ ĐẦU TRÒN (SỐ 1 ĐẾN 12)
BỘ CỌ VẼ ĐẦU TRÒN (SỐ 1 ĐẾN 12)
MÃ SP MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VT00 Cán gỗ sơn dầu bóng 180.85 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 15.4 kg 80 vĩ 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 1 (5MM)

CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 1 (5MM)
CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 1 (5MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VT01 300mm x 5mm 5mm 21mm Cán gỗ sơn dầu bóng 2.75 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 24.7 kg 8,000 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 2 (5MM)

CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 2 (5MM)
CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 2 (5MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VT02 300mm x 5mm 5mm 21mm Cán gỗ sơn dầu bóng 2.75 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 24.7 kg 8,000 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 3 (6MM)

CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 3 (6MM)
CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 3 (6MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VT03 305mm x 6mm 6mm 21mm Cán gỗ sơn dầu bóng 4 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 25.7 kg 7,000 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 4 (6MM)

CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 4 (6MM)
CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 4 (6MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VT04 305mm x 6mm 6mm 21mm Cán gỗ sơn dầu bóng 4 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 25.4 kg 5,000 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 5 (9MM)

CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 5 (9MM)
CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 5 (9MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VT05 328mm x 9mm 9mm 29mm Cán gỗ sơn dầu bóng 7.75 gam

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 24.8 kg 3,600 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 6 (9MM)

CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 6 (9MM)
CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 6 (9MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VT06 328mm x 9mm 9mm 29mm Cán gỗ sơn dầu bóng 7.75 gam

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 25.2 kg 3,000 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 7 (10MM)

CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 7 (10MM)
CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 7 (10MM)

 

MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VT07 334mm x 10mm 10mm 30mm Cán gỗ sơn dầu bóng 12.75 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 23.6 kg 2.700 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 8 (10MM)

CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 8 (10MM)
CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 8 (10MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VT08 334mm x 10mm 10mm 30mm Cán gỗ sơn dầu bóng 12.75 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 23.3 kg 2,000 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 9 (12MM)

CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 9 (12MM)
CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 9 (12MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VT09 340mm x 12mm 12mm 35mm Cán gỗ sơn dầu bóng 16.3 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 24.7 kg 1,700 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 10 (12MM)

CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 10 (12MM)
CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 10 (12MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VT10 340mm x 12mm 12mm 35mm Cán gỗ sơn dầu bóng 16.3 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 23.2 kg 1,200 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 11 (17MM)

CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 11 (17MM)
CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 11 (17MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VT11 345mm x 17mm 17mm 37mm Cán gỗ sơn dầu bóng 28.35 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 23 kg 1,000 cây 0.081356 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 12 (17MM)

CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 12 (17MM)
CỌ VẼ ĐẦU TRÒN 12 (17MM)
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY CỌ ĐỘ DÀI KÉO MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
1VT12 345mm x 17mm 17mm 37mm Cán gỗ sơn dầu bóng 28.35 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.44m x 0.43m x 0.43m 1.2 kg 24.4 kg 800 cây 0.081356 m3

Danh mục: Dụng cụ cầm tay

Sản phẩm liên quan :

Cọ NYLON Trắng – Thanh Bình

Cọ Tạo Vân – Thanh Bình

Cọ L – Thanh Bình

Cọ Vẽ Nâu – Thanh Bình

Cọ Vẽ Đầu Tròn -Thanh Bình

LIÊN HỆ BÁO GIÁ – MUA HÀNG

AN TIẾN HƯNG HÀ NỘI

Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy
Hà Nội 100000
Việt Nam
Điện thoại: +84933911199
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com

AN TIẾN HƯNG HỒ CHÍ MINH

692 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
Việt Nam
Điện thoại: +84911660066
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com

Đăng ký nhận thông tin

  CÔNG TY TNHH MTV
  AN TIẾN HƯNG

  • HỒ CHÍ MINH: 692 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh

  • HÀ NỘI: Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy
  • ĐKKD: 0315468828 do Sở KHĐT HCM cấp ngày 08/01/2019
  • Địa chỉ ĐKKD: 76 Nguyễn Hữu Cầu, P. Tân Định, Q. 1, Tp. HCM

  • Hotline: 0911.66.00.66

  • Email: antienhungmtv@gmail.com

  Giới thiệu

  Theo dõi chúng tôi


  © antienhung.vn. All rights reserved.