8:00 - 18:00

Ống Cọ Lăn – Thanh Bình

5.00 (19 đánh giá) 1949 đã bán

LOẠI ỐNG CỌ LĂN CHỈ
CỌ LĂN DECOR PRO
VẢI POLYACRYLIC
POLYESTER
ĐỘ DÀY 12-14MM
Hãng sản xuất
Loại sản phẩm
KÍCH THƯỚC
110 MM, 100 MM, 150 MM, 240 MM, 3 MÀU 100 MM, 3 MÀU 110MM, 3 MÀU 150 MM, 3 MÀU 230 MM, SỌC VÀNG 100 MM, SỌC VÀNG 150 MM, SỌC VÀNG 230 MM, VÀNG TRƠN 100 MM, VÀNG TRƠN 150 MM, VÀNG TRƠN 200 MM, VÀNG TRƠN 230 MM
Xóa
Mua ngay Gọi điện xác nhận và mua hàng

TẢI TÀI LIỆU SẢN PHẨM

Mua ngay Gọi điện xác nhận và mua hàng

THÔNG TIN SẢN PHẨM ỐNG LĂN CHỈ 110 MM

ỐNG LĂN CHỈ 110 MM
ỐNG LĂN CHỈ 110 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2OLC1 13mm x 110mm 14mm 13mm vải trắng sọc vàng 19.2 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.62m x 0.46m x 0.46m 1.7 kg 25.8 kg 1.120 ống 0.13 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO ỐNG LỚN 100 MM

ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO ỐNG LỚN 100 MM
ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO ỐNG LỚN 100 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2OC11 53mm x 100mm 12mm 53mm Vải vàng nhạt 37.1 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO ỐNG LỚN 150 MM

ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO ỐNG LỚN 150 MM

MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2OC12 53mm x 150mm 12mm 53mm Vải vàng nhạt 53.2 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO ỐNG LỚN 240 MM

ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO ỐNG LỚN 240 MM
ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO ỐNG LỚN 240 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2OC13 53mm x 240mm 12mm 53mm Vải vàng nhạt 81.5 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO 3 MÀU 100 MM

ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO 3 MÀU 100 MM
ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO 3 MÀU 100 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2OC08 40mm x 100mm 14mm 40mm vải 3 màu: trắng, vàng, xám 34.1 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 17 kg 430 ống 0.15 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO 3 MÀU 150 MM

ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO 3 MÀU 150 MM
ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO 3 MÀU 150 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2OC09 40mm x 150mm 14mm 40mm vải 3 màu: trắng, vàng, xám 48.5 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO 3 MÀU 230 MM

ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO 3 MÀU 230 MM
ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO 3 MÀU 230 MM

 

MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2OC10 40mm x 230mm 14mm 40mm vải 3 màu: trắng, vàng, xám 83.1 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 16.6 kg 192 ống 0.15 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO SỌC VÀNG 100 MM

ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO SỌC VÀNG 100 MM
ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO SỌC VÀNG 100 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2OC05 40mm x 100mm 14mm 40mm vải trắng sọc vàng 27.2 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 16.5 kg 423 ống 0.15 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO SỌC VÀNG 150 MM

ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO SỌC VÀNG 150 MM
ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO SỌC VÀNG 150 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2OC06 40mm x 150mm 14mm 40mm vải trắng sọc vàng 53.1 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO SỌC VÀNG 230 MM

ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO SỌC VÀNG 230 MM
ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO SỌC VÀNG 230 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2OC07 40mm x 230mm 14mm 40mm vải trắng sọc vàng 80.3 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 17.4 kg 192 ống 0.15 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO VÀNG TRƠN 100 MM

ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO VÀNG TRƠN 100 MM
ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO VÀNG TRƠN 100 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2OC01 40mm x 100mm 14mm 40mm vải vàng trơn 25.36 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 11.6 kg 312 ống 0.15 m3

THÔNG TIN SẢN PHẨM ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO VÀNG TRƠN 150 MM

ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO VÀNG TRƠN 150 MM
ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO VÀNG TRƠN 150 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2OC02 40mm x 150mm 14mm 40mm vải vàng trơn 25.36 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO VÀNG TRƠN 200 MM

ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO VÀNG TRƠN 200 MM
ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO VÀNG TRƠN 200 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2OC03 40mm x 200mm 14mm 40mm vải vàng trơn 53 gram

THÔNG TIN SẢN PHẨM ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO VÀNG TRƠN 230 MM

ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO VÀNG TRƠN 230 MM
ỐNG CỌ LĂN DECOR PRO VÀNG TRƠN 230 MM
MÃ SP KÍCH THƯỚC SP (D*R) ĐỘ DÀY VẢI LÕI MÀU SẮC SP TRỌNG LƯỢNG SP
2OC04 40mm x 230mm 14mm 40mm vải vàng trơn 66.4 gram

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

KÍCH THƯỚC THÙNG (D*R*C) TRỌNG LƯỢNG THÙNG TRỌNG LƯỢNG CẢ BÌ ĐÓNG GÓI THỂ TÍCH THÙNG
0.45m x 0.45m x 0.78m 1.8 kg 13.5 kg 192 ống 0.15 m3

Danh mục: Dụng cụ cầm tay

Sản phẩm liên quan :

Cọ Lăn Thanh Bình

Cọ Lăn Thoát Bọt Khí – Thanh Bình

Ống Cọ Lăn – Thanh Bình

Cọ Lăn Chỉ – Thanh Bình

Cọ Lăn MAX – LINE – Thanh Bình

LIÊN HỆ BÁO GIÁ – MUA HÀNG

AN TIẾN HƯNG HÀ NỘI

Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy
Hà Nội 100000
Việt Nam
Điện thoại: +84933911199
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com

AN TIẾN HƯNG HỒ CHÍ MINH

692 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
Việt Nam
Điện thoại: +84911660066
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com

AN TIẾN HƯNG PHÚ THỌ

2659 Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Việt Trì
Phú Thọ 35000
Việt Nam
Điện thoại: 0948511155
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com

19 đánh giá cho Ống Cọ Lăn – Thanh Bình
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 19 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Ống Cọ Lăn – Thanh Bình
Gửi ảnh thực tế
0 ký tự (Tối thiểu 10)
  +

  Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách mua hàng
  1. Hậu Nguyễn Đã mua tại antienhung.vn

   Mình đã sử dụng đc 5 năm rồi vẫn tốt như những ngày đầu

   thích
  2. Phương Lê Đã mua tại antienhung.vn

   Sản phẩm đễ dàng sử dụng và đễ dàng lưu giữ khi không dùng hết !

   thích
  3. Thơ Nguyễn Đã mua tại antienhung.vn

   Cực kỳ chắc chắn, nhân viên tư vấn nhiệt tình. Lân sau sẽ giới thiệu với bạn bè

   thích
  4. Phương Linh Đã mua tại antienhung.vn

   Đúng là chất lượng tạo nên thương hiệu.

   thích
  5. Tiến Thành Đã mua tại antienhung.vn

   Đã dùng và thật sự hài lòng về sự lựa chọn của chính mình khi tin tưởng sản phẩm

   thích
  6. Dũng Phạm Đã mua tại antienhung.vn

   Có sản phẩm cùng loại nhưng chất lượng hơn không ad

   thích
  7. Thắng Đã mua tại antienhung.vn

   Càng sử dụng mình càng thêm yêu thích sản phẩm

   thích
  8. Mạnh Đinh Đã mua tại antienhung.vn

   Mình đã sử dụng và đc nhân viên tư vấn rất nhiệt tình. Chế độ bảo hành cực cao cho sản phẩm

   thích
  9. Long Nguyễn Đã mua tại antienhung.vn

   Bán hàng đúng như hình ảnh quảng cáo, rất uy tín chất lượng, lần sau ủng hộ tiếp

   thích
  10. Nga Nguyễn Đã mua tại antienhung.vn

   Xin tư vấn về giá cả và cách thức liên hệ đại lý nếu có tại Hạ Long Quảng Ninh

   thích
  11. Hậu Lộc Đã mua tại antienhung.vn

   Cá cắn câu biết đâu mà gỡ lỡ dính rồi khó lòng mà đi , GOOD

   thích
  12. Tiến Luật Đã mua tại antienhung.vn

   Xin hỏi sản phẩm đã có mặt tại Hà Giang chưa ạ

   thích
  13. Lê Hữu Hoa Đã mua tại antienhung.vn

   Mình xin tư vấn về sản phẩm rõ hơn

   thích
  14. Phong Vũ Đã mua tại antienhung.vn

   Nhân viên tư vấn nhiệt tình, hàng hóa đảm bảo chất lượng

   thích
  15. Thiên An Đã mua tại antienhung.vn

   Mình rất hài lòng về chất lượng và dịch vụ của công ty

   thích
  16. An Mạnh Đã mua tại antienhung.vn

   Hài lòng về dịch vụ cty giao hàng nhanh telesales chuyên nghiệp

   thích
  17. Ngân khánh Đã mua tại antienhung.vn

   Sản phẩm và dịch vụ tốt

   thích
  18. Hoàng Long Đã mua tại antienhung.vn

   Hàng hóa giá tốt, giao hàng nhanh chóng

   thích
  19. Hải Vân Đã mua tại antienhung.vn

   Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, hàng hóa giao đúng hẹn, giá tốt

   thích
  Hỏi đáp

  Không có bình luận nào

  Đăng ký nhận thông tin

   CÔNG TY TNHH MTV
   AN TIẾN HƯNG

   • HỒ CHÍ MINH: 692 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh

   • HÀ NỘI: Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy
   • ĐKKD: 0315468828 do Sở KHĐT HCM cấp ngày 08/01/2019
   • Địa chỉ ĐKKD: 76 Nguyễn Hữu Cầu, P. Tân Định, Q. 1, Tp. HCM

   • Hotline: 0911.66.00.66

   • Email: antienhungmtv@gmail.com

   Giới thiệu

   Theo dõi chúng tôi


   © antienhung.vn. All rights reserved.