SIKA MONOTOP 610 | CHẤT KẾT NỐI VÀ BẢO VỆ BÊ TÔNG CỐT THÉP

1,210,000 đồng

Ứng dụng: Chất kết dính và bảo vệ cốt thép

Đóng gói: 25 Kg/bao

Xuất xứ: Sika Việt Nam

Tài liệu SIKA MONOTOP 610