SIKADUR 732 | CHẤT KẾT NỐI BÊ TÔNG CŨ MỚI

Sử dụng: Quét kết nối vĩnh viễn cho bê tông cũ mới

Đóng gói: 1 kg / bộ

Khối lượng thể tích: ~1.4 kg/lít (đã trộn)

Xuất xứ: Sika Việt Nam

Tài liệu SIKADUR 732