KEO EPOXY XỬ LÝ NỨT SL 1401

Liên hệ

Keo Epoxy xử lý nứt SL-1401 là một loại keo trám lấp đường nứt Epoxy, 2 thành phần ; được sử dụng phối hợp trám trét kín bề mặt trước khi thi công bơm keo

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá tốt nhất Bỏ qua