Tag: vua rot

SỬ DỤNG VỮA SỬA CHỮA TRỘN SẴN

Các loại vữa trộn sẵn có thể được phân ra 2 nhóm chính tuỳ theo cách thi công là:
– Vữa rót
+ Vữa rót gốc xi măng không co ngót
+ Vữa rót gốc epoxy
– Vữa trát
+ Vữa trát gốc xi măng- polymer biến tính
+ Vữa trát gốc epoxy

Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline để nhận được báo giá tốt nhất: Hà Nội: 0916 611 588 - TP. Hồ Chí Minh 0969 66 11 66 Bỏ qua