Category Archives: Tiêu chuẩn thi công

TIÊU CHUẨN NGHIỆM THU KHOAN CẤY THÉP TCVN 8163 : 2009

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ THÉP CỐT BÊ TÔNG – MỐI NỐI BẰNG ỐNG REN TCVN 8163 : 2009 THÉP CỐT BÊ TÔNG – MỐI NỐI BẰNG ỐNG REN Steel for the reinforcement of concrete – Threaded coupler splice Lời nói đầu Tiêu chuẩn nghiệm thu khoan cấy thép TCVN 8163 : 2009 do Ban […]