Category Archives: Tiêu chuẩn vật liệu

TCVN 9407:2014 VỀ BĂNG CHẶN NƯỚC PVC

mặt cắt băng cản nước

Tiêu chuẩn này áp dụng cho băng chặn nước PVC (Polyvinylchloride) dùng làm vật liệu chặn nước trong mối nối giữa các kết cấu bê tông có yêu cầu chống thấm trong công trình xây dựng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9066:2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM

Màng chống thấm khò nóng

TCVN 9066:2012 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

VẬT LIỆU CHỐNG THẤM TRONG XÂY DỰNG – PHÂN LOẠI

Tiêu chuẩn xây dựng Việt nam 367-2006 về phân loại vật liệu chống thấm

TCVN 367:2006 về phân loại vật liệu chống thấm trong xây dựng