Keo trát mạch ngói BestSeal 35 – Vữa Polymer kết dính cứng chắc

Liên hệ Download

BestSeal 35 là vật liệu vữa polymer, kết dính cứng chắc, một thành phần được phối trộn sẵn để sử dụng chuyên dùng trám trét cho mí ngói

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá tốt nhất Bỏ qua